"[...] Preferiscu gli animali

chiu de li cristiani

parlanu de menu

mangianu de menu

usanu l'istintu e nu provanu velenu."

 

- Boom Da Bash, "Somebody to Love"

"Dimme quantu la cultura face bene

quandu calpesta l'ignoranza face male

gnunu de noi a ddu ole pote rriare

ci lu potere ca tene lu sapia sfruttare."

 

- Boom Da Bash, "Somebody to Love"

"E sulu ci se fannu sordi tieni n’ambizione

lu lecchinaggiu cunta chiui de na passione."

 

- Boom Da Bash, "Born in the Ghetto"

"Cuntanu de chiui li vincitori o li perdenti?

Cuntanu de chiui li servi o li potenti?

Dimme quantu cunta na cosa rubata!

Dimme quantu cunta na cosa fatiata!"

 

- Boom Da Bash, "Born in the Ghetto"